ЗАТВЕРДЖЕНО
КНП «Новоушицький центр ПМСД»
Новоушицької селищної ради
Наказ №32/1 06.02.2019 р.

Перелік лабораторних досліджень, діагностичних обстежень
та лікувальних процедур, які виконуються в
КНП «Новоушицький центр ПМСД» Новоушицької селищної ради

 1. Лабораторні дослідження:
 • визначення рівня глюкози крові за допомогою глюкометра;
 • виявлення ВІЛ першого і другого типу за допомогою тест-систем;
 • виявлення гепатиту А, В , С за допомогою тест-систем;
 • виявлення тропоніну за допомогою тест-систем;
 • виявлення вагітності за допомогою тест-систем;
 • виявлення гемоглобіну та трансферину у фекаліях за допомогою тест-систем;
 • виявлення простато специфічного антигену за допомогою тест-систем;
 • аналіз сечі за допомогою тест-смужок Citolab (питома вага, рН, білок, лейкоцити, еритроцити, кетони, глюкоза, білірубін, уробіліноген, солі сечової кислоти);
 • загальний аналіз крові (білі кров`яні тільця або лейкоцити, лімфоцити, середні клітини, нейтрофіли, відсоток лімфоцитів, відсоток середніх клітин, відсоток нейтрофілів, червоні кров`яні тільця або еритроцити, концентрація гемоглобіну, гематокрит, середня величина об`єму еритроцитів, середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, ширина розподілу еритроцитів за об`ємом – коефіцієнт варіації, ширина розподілу еритроцитів за об`ємом – стандартне відхилення, вміст тромбоцитів, середній об`єм тромбоцитів, ширина розподілу тромбоцитів за об`ємом, тромбокріт, тромбокріт-коефіцієнт великих тромбоцитів, гістограма лейкоцитів, гістограма еритроцитів, гістограма тромбоцитів, швидкість осідання еритроцитів);
 1. Діагностичні обстеження та процедури:
 • Антропометричні обстеження (вимірювання зросту, ваги тіла, визначення індексу маси тіла)
 • Вимірювання артеріального тиску.
 • Вимірювання внутрішньо очного тиску.
 • Визначення гостроти зору.
 • Визначення гостроти слуху.
 • Проведення проби Руф`є.
 • Проведення онкопрофоглядів жінок з взяттям цитологічного мазка.
 • Електрокардіографічне обстеження.
 • Флюорографічне обстеження.
 • Проведення туберкулінодіагностики.
 • Проведення алергічних проб на чутливість до лікарняних препаратів.
 1. Проведення профілактичних щеплень дитячому та дорослому населенню.
 2. Лікувальні процедури.
 • Лікувальні маніпуляції.
   1. Підшкірне введення лікарських засобів.
   2. Внутрішньом`язеве введення лікарських засобів.
   3. Довенне введення лікарських засобів.
   4. Внутрішньошкірне введення лікарських засобів.
 • Фізіотерапевтичне лікування.
   1. Інгаляційна терапія.

Примітка: перелік обстежень та процедур можуть змінюватись при покращенні матеріально-технічного оснащення закладів.