ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний лікар
КНП «Новоушицький центр ПМСД»
Новоушицької селищної ради
_____________Н.М.Фінагеєва

РОЗПОДІЛ

обов`язків між головним лікарем, заступником та іншим керівним складом

КНП «Новоушицький центр ПМСД» Новоушицької селищної ради

По виконання питань до керівного складу КНП «Новоушицький центр ПМСД» Новоушицької селищної ради , їх можна вирішити безпосередньо:

ГОЛОВНИЙ ЛІКАР:

 1. Прийом і звільнення лікарів, середніх медпрацівників, молодшого персоналу та інших.

 2. Фінансові питання/використання бюджету та придбання нової апаратури , обладнання та ін.

 3. Використання основного фонду та медичної техніки.

 4. Розгляд, затвердження, та корегування планів роботи структурних підрозділів.

 5. Заохочення та накладання стягнень.

 6. Придбання апаратури і медичної техніки.

 7. Надзвичайні події в КНП «Новоушицький центр ПМСД».

 8. Направлення лікарів на короткострокові курси і робочі місця за межі області.

 9. Направлення на короткострокові курси і робочі місця по питанням вдосконалення, діагностики і лікувальної роботи. Організація роботи і управління службою лікарів і середніх медичних працівників, амбулаторій ЗП/СМ, ФАП та ФП.

 10. Внесення питань та обговорення засідань медичної ради, оперативних нарад.

 11. Затвердження, зміни і вдосконалення внутрішнього трудового розпорядку.

 12. Розгляд листів, заяв, пропозицій.

 13. Питання впровадження нових методів діагностики, лікування , НОП, передового досвіду роботи.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ З МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ:

 1. Питання вивчення і аналізу діяльності лікувально-профілактичних установ району.

 2. Організація і забезпечення виїздів лікарів в ЛПЗ району санітарним автотранспортом.

 3. Питання контролю виконання плану основних організаційних заходів управління охорони здоров`я КНП «Новоушицький центр ПМСД».

 4. Питання підготовки і підвищення кваліфікації лікарських і середніх кадрів.

 5. Вивчення, впровадження і розповсюдження наукової організації праці та передового досвіду роботи.

 6. Питання постановки статистичного обліку і звітності в лікувально-профілактичних закладах показників здоров`я населення, організація роботи органів і установ охорони здоров`я.

 7. Розгляд усних заяв і скарг працівників по питаннях організації роботи лікувально-профілактичних установ.

 8. Питання пов`язані з вивченням та аналізом якісних показників роботи підрозділів.

 9. Питання експертизи тимчасової втрати працездатності .

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР:

 1. Організація роботи бухгалтерської служби .

 2. Питання раціонального та ефективного використання матеріальних та фінансових ресурсів.

 3. Проведення закупівель обладнання, медикаментів, матеріалів тощо.

 4. Облікування матеріальних цінностей, проведення інвентаризації наявних засобів .

 5. Формування бюджету закладу.

ЗАВІДУЮЧИЙ ГОСПОДАРСТВОМ:

 1. Питання техніко-економічного розвитку КНП «Новоушицький центр ПМСД»

 2. Питання капітального будівництва, реконструкцій, капітальних і поточних ремонтів.

 3. Питання матеріально-технічного забезпечення м`яким інвентарем і обладнанням, паливом, водопостачанням.

 4. Питання транспортного забезпечення господарських потреб.

 5. Питання діяльності господарської служби, виробничої і трудової дисципліни підлеглих працівників.

ІНСПЕКТОР ВІДДІЛУ КАДРІВ:

 1. Питання прийому, звільнення з роботи кадрів, їх переміщення.

 2. питання дотримання трудового законодавства, заохочення і накладання дисциплінарних стягнень.

 3. Питання діяльності канцелярії, діловодства.

 4. Питання підвищення і вдосконалення кваліфікації кадрів.

 5. Інші питання роботи з кадрами, у тому числі виховна робота.